Plik do pobrania: http://gops.mragowo.pl/downloads/ogloszenia/psko_kruzy.pdf

 

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
poszukuje: Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
- edycja 2021 w okresie maj-wrzesień 2021 r.

 

Plik do pobrania:

Ogłoszenie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (PDF)

Klauzula informacyjna (PDF)

 

 

Gmina Mrągowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1460 ze zm.) podaje do wiadomości publicznej informacje o wynikach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 w/w ustawy. Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. Wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze spełnił Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuję, że od dnia 01 marca 2021 roku nie działa ogólnopolska infolinia programu ,, Wspieraj Seniora’’. W celu zgłoszenia seniora należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie w siedzibie placówki ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11-700 Mrągowo lub pod numerem telefonu 89 741 33 07

 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe o nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, ogłoszonego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020  

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe

 

 

Informator: Rodzina 500+ (PDF)

Krótki Informator: Rodzina 500+ (PDF)

Plakat A2: Rodzina 500+ (PDF)

Ulotka A5: Rodzina 500+ (PDF)

 

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Mrągowo, masz wyznaczony termin i miejsce szczepienia przeciwko COVID-19 i jesteś:

  • osobą niepełnosprawną, tj. posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • osobą mającą obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień 

 

Zadzwoń pod numer:

(89) 741 83 92 wew. 6

(infolinia funkcjonuje w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00)

 

Joanna Flakowska – Koordynator ds. organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19
pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień z terenu Gminy Mrągowo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.