Dobry Start

UWAGA!!!

Zmiany w Programie "DOBRY START"

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021, poz. 1092) od 1 lipca 2021r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie odbywać się wyłącznie w postaci elektronicznej, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada elektronicznie za pomocą:

  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej,
  • portalu PUE ZUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start