Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie

  

Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 7
Tel: (89) 741 33 07, wew. 6, fax (89) 741 33 07, wew. 9

Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 8
Tel: (89) 741 33 07, wew. 5, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Pracownik - Anna Kacprzycka (Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych) 

Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 4
Tel: (89) 741 33 07, wew. 0, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Pracownik - Magdalena Romanowska 


Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 4, 5, 7 
Tel: (89) 741 33 07, wew. 2; fax (89) 741 33 07, wew. 9
Kierownik Działu - Ewa Piaskowska 

Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 8
Tel: (89) 741 33 07, wew. 5, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Pracownik - Grażyna Walczuk

Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, I piętro, Księgowość
Tel: (89) 741 33 07, wew. 7, fax (89) 741 33 07, wew. 9
Główny Księgowy - Julia Hesler
Księgowy - Jolanta Basta

Adres: ul. Wojska Polskiego 5A/12, II piętro, pok. 8
Tel.: (89) 741 33 07, wew. 5, fax (89) 741 33 07, wew. 9 
Pracownik - Marzena Sawicka (Samodzielny Referent ds. Realizacji Świadczenia Wychowawczego)