Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie: http://gops.mragowo.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 12.07.2018
 • Data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0,
 • brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0,
 • brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

Serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji:

 • automatyczne skalowanie strony do szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość zmiany układu strony,
 • możliwość zmiany na „tryb nocny”,
 • strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury (klawisz TAB i strzałki). Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 20.01.2021 r.
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • telefon: 89 741 33 07

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:  

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12 
11- 700 Mrągowo

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Siedziba Ośrodka mieści się  na I piętrze. W budynku tym znajdują się inne biura oraz lokale mieszkalne.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind oraz innych dostosowań: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Do wejścia ogólnodostępnego prowadzą 2 – stopniowe schodki zewnętrzne z rampą podjazdową, ciężkie drzwi zewnętrzne otwierane klamką. W korytarzu znajdują się kilkustopniowe schody przy których zamontowana została platforma dla osób niepełnosprawnych. W celu skorzystania z platformy należy zadzwonić pod numer Ośrodka, tj. 89 741 33 07. 

Na parterze znajdują się  drzwi wewnętrzne otwierane klamką oraz wejście do windy, którą można dostać się do siedziby Ośrodka – I piętro, nr lokalu 12. Winda nie posiada modułów głosowych i nakładek.

W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy i głosowy, nie ma pętli indukcyjnych.

W siedzibie Ośrodka brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Do budynku i siedziby Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W siedzibie Ośrodka w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.