Rodzina 500 Plus

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1981) od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia (dotyczy to: nowo narodzonych dzieci od 1 stycznia 2022 r., a także osób, które obecnie nie pobierają tego świadczenia).

Od 1 lutego 2022r. ZUS będzie przyjmował wyłącznie w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r., a także będzie je wypłacał.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie w okresie: styczeń – maj 2022 r. będzie kontynuował wypłacanie świadczeń wychowawczych 500+ przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://www.zus.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus