INFORMACJA

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ. 9.00–21.00.

Mieszkańcy Gminy Mrągowo mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w piątki od godz. 9.00 – 12.00 oraz w sytuacjach kryzysowych pod nr tel. 660 739 028.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, po otrzymaniu informacji z Banku Żywności w Olsztynie, z przykrością zawiadamia, że rozpoczęcie podprogramu POPŻ 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności przeprowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze i decyzją Krajowej Izby Odwoławczej, która uznała je jako wady nieusuwalne, KOWR musiał unieważnić całe postępowanie.

W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowych przetargów. Zakładając, że zostaną one ogłoszone w drugiej połowie sierpnia 2019 r. dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, bowiem niestety nie mamy wpływu na przebieg procedur, a jedynie możemy mieć nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło pracę nad aktualizacją Wytycznych IZ, jest to pierwszy konieczny krok, by KOWR mógł ogłosić ponowne przetargi. Najprawdopodobniej okres dostaw i dystrybucja wydłużą się o 1 miesiąc.

Wytyczne przewidują okres dostaw od listopada, ale biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia i nasze dotychczasowe doświadczenie przy realizacji wcześniejszych programów, wiemy, że nastąpi to znacznie później.

Mamy nadzieję, że administracja rządowa dołoży wszelkich starań, aby oczekiwania na realizację Podprogramu były jak najkrótsze.

 

FUNDACJA ŚWIETLIK
ul. Konwiktorska 7/33
00-216 Warszawa
KRS: 0000666060
Telefon: 22 308 13 22

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko-wiejskie i wiejskie.

 

W tym celu realizujemy programy:

Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób

niepełnosprawnych.

Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy

społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.

Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.

 

Jak działamy?

Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

 

Kryteria przyznawania pomocy:

 • wiek podopiecznych do 75 roku życia;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

 

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl
Przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących

 

W dniu 18 czerwca 2019r o godz. 9.30 Komenda Powiatowa Policji przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Szkoły Podstawowej w Marcinkowie przeprowadziła ogólnopolską akcję „STOP PIJANYM KIEROWCOM”. Funkcjonariusze policji zatrzymywali pojazdy do kontroli i sprawdzali trzeźwość kierowców. Uczniowie klasy I i II wręczali ulotki o treści profilaktycznej i nalepki z napisem „Bezpieczny kierowca”.

Wszyscy zatrzymani kierowcy do kontroli byli trzeźwi. Cała akcja odbyła się na trasie Mrągowo – Olsztyn i trwała około 60 min.

Po akcji funkcjonariusze policji podziękowali dzieciom za pomoc w akcji i rozdali książeczki edukacyjne i znaczki odblaskowe. Pani dyrektor GOPS w Mrągowie rozdała uczestnikom akcji drobne upominki, dzieci zaprosiła na lody.

 

Szanowni Państwo!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2004-2012 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).

Wspazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są: wady postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego.

Szczegóły na temat organizowanych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci znajdują się w załącznikach.

 

Informator

Załącznik

 

REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH XXI WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Mrągowo, Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

 1. Konkurs rozpoczyna się 8 kwietnia 2019r. i trwać będzie do 10 maja 2019r.
 2. Hasło przewodnie prac konkursowych brzmi: „Małżeństwo-dobre relacje-silna rodzina”.
 3. W konkursie mogą brać udział:
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Kosewie, Szkole Podstawowej w Bożem, Szkole Podstawowej w Marcinkowie oraz Szkole Podstawowej w Szestnie,
 • uczniowie klas I-III SP ww. szkół,
 • uczniowie klas IV-VI SP ww. szkół
 • uczniowie klasy VII i VII SP oraz III klasy Gimnazjum ww. szkół
 • uczniowie szkół znajdujących się poza terenem Gminy Mrągowo, którzy są mieszkańcami miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Mrągowo

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konkursie kulinarnym „Zostań mistrzem w swojej kuchni!”! Aby wziąć w nim udział, należy przygotować potrawę, sfotografować ją lub nagrać filmik z jej powstawania. Konkurs przeznaczony jest dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 i uczestniczących w co najmniej 1 warsztacie edukacyjnym z tematyki edukacji ekonomicznej, dietetyki, niemarnowania żywności bądź kulinariów.

Efekty swoich działań kulinarnych można przesyłać do 30.05.2019r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres: Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2019r.

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konkursie kulinarnym „Zostań mistrzem w swojej kuchni!”! Aby wziąć w nim udział, należy przygotować potrawę, sfotografować ją lub nagrać filmik z jej powstawania. Konkurs przeznaczony jest dla osób, zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 i uczestniczących w co najmniej 1 warsztacie edukacyjnym z tematyki edukacji ekonomicznej, dietetyki, niemarnowania żywności bądź kulinariów.

21 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie odbyły się warsztaty kulinarne, które poprowadził kucharz z Banku Żywności w Olsztynie Pan Maciej Maciejewski.

Celem przeprowadzonych warsztatów było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in. przedstawienie propozycji dań na niskobudżetowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Dzięki warsztatom uczestnicy mogli nabyć nowe umiejętności, np. urozmaicenie jadłospisu o dania z wykorzystaniem produktów otrzymywanych z ramach POPŻ.

Osoby biorące udział w warsztatach przygotowały quiche (kisz) – rodzaj wypieku w formie placka składającego się ze słonego kruchego ciasta i wytrawnego nadzienia zalanego jajeczno-śmietanową masą. Nadzienie może zawierać różne gatunki mięsa, sera i warzyw, a także zioła i przyprawy.

Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.milionkobiet.pl

Ważna informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przekazuje informacje

dotyczące terminów transportu i wydawania żywności w Podprogramie 2018/2019:

Lp.

PRZYJAZD CIĘŻARÓWKI - ROZŁADUNEK 

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI 
 1 7 listopada 2018 (środa) 
ok. godziny 9:00
8 listopada 2018 (czwartek)
od godziny 8:00 do 14:00
14 grudnia 2018 (piątek)
ok. godziny 9:00
17 grudnia 2018 (poniedziałek)
od godziny 8:00 do 14:00
8 lutego 2019 (piątek)
ok. godziny 9:00 
11 lutego 2019 (poniedziałek)
od godziny 8:00 do 14:00
5 kwietnia 2019 (piątek)
ok. godziny 9:00 
8 kwietnia 2019 (poniedziałek)
od godziny 8:00 do godziny 14:00 

 Osoby, które w dniu przyjazdu ciężarówki pomogą przy rozładunku oraz opiekunki osób starszych

zatrudnione w GOPS otrzymają żywność BEZ KOLEJKI.