Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i potrzeb społecznych w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania ośrodka.

Zadania Ośrodka realizują następujące komórki organizacyjne, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 

  • Dział Finansowo-Księgowy
FK
  • Dział Pomocy Społecznej
PS
  • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
ŚR
  • Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego
FA
  • Stanowisko ds. realizacji świadczenia wychowawczego
ŚW
  • Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych
DME
  • Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych
OK
  • Pełnomocnik do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
RPA
  • Zespół Interdyscyplinarny
ZI
  • Pracownik realizujący zadania z ustawy Karta Dużej Rodziny

Poszczególnymi działami w Ośrodku kierują kierownicy, którzy odpowiadają za organizację, efektywność działania, wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Ośrodka.

Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za merytoryczne, formalne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań przez podległych pracowników.

Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy i współdziałania w celu realizacji zadań Ośrodka.

 

Struktura organizacyjna GOPS w Mrągowie

  

Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych (ŚR) 01-Lip-2018 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko Odsłon: 2057
Stanowisko ds. Organizacyjno - Kadrowych (OK) 01-Lip-2018 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 2060
Dział Pomocy Społecznej (PS) 01-Lip-2018 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 2099
Stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego (FA) 01-Lip-2018 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 2205
Dział Finansowo-Księgowy (FK) 01-Lip-2018 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 2201
Stanowisko ds. realizacji Świadczeń Wychowawczych (ŚW) 01-Lip-2018 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 2065
Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych (DME) 03-Lis-2015 Udostępniony przez: Demo: Imię i nazwisko Odsłon: 2055