Rok 2020

Tytuł Opublikowano Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2020 w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby GOPS w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto 30-Gru-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 289
Zarządzenie Nr 17/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 30.12.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i weryfikacji sald 30-Gru-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 251
Zarządzenie Nr 16/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 04.12.2020 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy 04-Gru-2020 Udostępniony przez: Elżbieta Mierczak Odsłon: 890
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.10.2020 w sprawie regulaminu wyborów przedstawiciela pracowników GOPS w Mrągowie uprawnionego do opiniowania warunków umowy dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych 21-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 257
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 21.10.2020 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w GOPS w Mrągowie 21-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 250
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.10.2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w GOPS w Mrągowie 20-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 940
Zarządzenie Nr 12/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 12.10.2020 w sprawie podziału terenu działania GOPS w Mrągowie na rejony socjalne 12-Paź-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 263
Zarządzenie Nr 11/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora GOPS w Mrągowie z dnia 7.01.2020 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony Indywidualnej, odzieży i obuwia robo 31-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 264
Zarządzenie Nr 10/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 31.07.2020 w sprawie podziału terenu działania GOPS w Mrągowie na rejony socjalne 31-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 273
Zarządzenie Nr 9/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.07.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników GOPS w Mrągowie 20-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 295
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 20.07.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS w Mrągowie 20-Lip-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 300
Zarządzenie Nr 7/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 06.04.2020 w sprawie określenia zasad organizacji tzw. pracy zdalnej oraz systemu pracy rotacyjnej w GOPS w Mrągowie 06-Kwi-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 315
Zarządzenie Nr 6/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 13.03.2020 w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów GOPS w Mrągowie 13-Mar-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 271
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 07.01.2020 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 07-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 306
Zarządzenie Nr 4/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 07.01.2020 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym 07-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 279
Zarządzenie Nr 3/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 03.01.2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Pracy GOPS w Mrągowie 03-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 252
Zarządzenie Nr 2/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 02.01.2020 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok 02-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 252
Zarządzenie Nr 1/2020 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 02.01.2020 w sprawie ustalenia zasad i odpłatności wynajmu samochodu VW „Transporter” T5 02-Sty-2020 Udostępniony przez: Magdalena Romanowska Odsłon: 258