Ogłoszenie z dnia 16 grudnia 2022r.

o unieważnieniu zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologa w Punkcie Konsultacyjnym mieszcz ącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wajska Polskiego 5A/12

 

 

Ogłoszenie

o sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie:

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo
tel. (89) 741 33 07 fax (89) 741 33 07
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; gops.mragow.pl; bip.gminamragowo.net

Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie, Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo
- Stowarzyszenie Monar Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie, Marwałd 56, 14-120 Dąbrówno

Uzasadnienie wyboru

1. Ww. złożyli oferty, które w postępowaniu przedmiotowym wpłynęły w terminie;

2. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, a złożone oferty nie zostały odrzucone;

3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionymi Wykonawcami w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak.

 

 

Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiący własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 w Mrągowie został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

 

 

Szczegóły ogłoszenia w Zarządzeniu Nr 13/2022 Dyr. GOPS w Mrągowie z dn. 18.11.2022. [PDF]

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12

Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. .

Szczegóły w załącznikach. 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Szczegółowy program wraz z załącznikami w linku poniżej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023?fbclid=IwAR2unn7xLoX9C7MUllWa-7ntJjNjWAZ743_jGugUCxnt6v-w1eX2OinEIoU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Szczegółowy program wraz z załącznikami w linku poniżej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023?fbclid=IwAR0oR2cdPlUcm0ULaAEobUnQONa-XzFsAZkvUj61Ki5SeDzRCIZk_TmVaTw

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo".

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000, 00 netto.

Szczegóły w załącznikach.