Mrągowo, 7.08.2023 r.

Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

Gmina Mrągowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 podaje do wiadomości publicznej informacje o wynikach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 o nr FEWM.09.01-IZ.00-001/23.

Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie. Wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze spełnił Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2, 62-064 Plewiska uzyskując maksymalną ilość punktów.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie

(-) Elżbieta Mierczak

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2023 20:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07, sierpień 2023 20:13 Administrator