Mrągowo, dnia 9 grudnia 2022 roku

INFORMACJA

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, stanowiący własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi o nr rejestracyjnym NMR 11HN, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Wojska Polskiego 5A/12 w Mrągowie został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności pojazdu marki VOLKSWAGEN Transporter T5 2.5 TDi stanowiącego własność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100).

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, grudzień 2022 22:36 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, grudzień 2022 22:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 11, grudzień 2022 22:42 Administrator