Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie przekazuje informację dotyczącą terminów transportu i wydawania żywności w 2022 roku. Magazyn: Młynowo 19 

 

PRZYJAZD CIĘŻARÓWKI – ROZŁADUNEK TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
7.02.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:30 

8, 9, 10, 11 lutego 2022 (wtorek- piątek)
od godziny 9:30 do 14:30

5.04.2022 r. (wtorek) godz. 9:30  6, 7, 8, 11 kwietnia 2022 (środa,  czwartek, piątek, poniedziałek)
od godziny 9:30 do 14:30
9.05.2022 r. (poniedziałek) godz. 9:30  10,11,12,13 maja 2022 (wtorek- piątek)
od godziny 9:30 do 14:30
7.06.2022 r. (wtorek) godz. 9:30  8,9,10,13 czerwca 2022 (środa, czwartek, piątek, poniedziałek)
od godziny 9:30 do 14:30

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

 

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłaca. Gminy Natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

 

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

 

 

 

Czym jest Kampania 16 Dni?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W związku z trwającą kampanią informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12, w punkcie konsultacyjnym pok. 9 udzielana jest systematycznie pomoc specjalistów: psycholog, terapeuta uzależnień od alkoholu, pełnomocnik gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prawnik, asystent rodziny.

Tel. kontaktowy 89 741 33 07

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ogłasza ponowny nabór na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o ponownym naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ogłasza nabór na wykonywanie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)

 

Plik do pobrania: http://gops.mragowo.pl/downloads/ogloszenia/psko_kruzy.pdf