Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 18/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130000,00 zł netto. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo." 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (PDF)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (PDF)

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.