Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 został wprowadzony uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. i jest kontynuacją programu, który był realizowany od 2019 do 2023 roku.

Program składa się z trzech modułów:

  1. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.
  2. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych.
  3. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Jest to Program wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek;
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu zostanie udzielona pomoc, która trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.  

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29, luty 2024 13:27 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29, luty 2024 13:34 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29, luty 2024 13:34 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2024 21:42 Administrator