Termin warsztatów 05.09.2023 w Mrągowie, godz. 11:00

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

 • Poprawa umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych,
 • Poznanie sposobów na komponowanie wartościowych posiłków z wykorzystaniem produktów często marnowanych
 • Poznanie sposobów na ograniczenie marnowania żywności w kuchni

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • zdobędą umiejętności podejmowania właściwych wyborów żywieniowych w kuchni,
 • zdobędą informację nt. wykorzystania produktów spożywczych by zapobiec ich marnowaniu,
 • zdobędą umiejętności komponowania posiłków z często marnowanych produktów spożywczych,
 • zdobędą informacje na temat wykorzystania resztek produktów

UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ. DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.

Co potrzebujemy:

 • ksero podpisanego zał. nr 1 potwierdzonego za zgodność z oryginałem na każdej stronie (wersja aktualna potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • podpisane oświadczenie (w załączeniu wzór)
 • oznaczenie sali plakatem Programu (w załączeniu wzór),
 • wydrukowanej listy osób zakwalifikowanych(zaproszonych) na ww. warsztaty ("wzór listy zakwalifikowanych" w załączeniu),
 • stoliki i krzesełka,
 • dostęp do prądu i wody.

Załączniki:

Oświadczenie o kwalifikacji uczestników na warsztaty (DOCX)

Wzór listy zakwalifikowanych (DOCX)

Plakat (PDF)